Stödmurselement

L- och T-stöd är det enklaste och säkraste sättet att hålla en ensidig last på plats. Genom att belasta elementet på foten, hålls det på plats.

Användningsområden:

  • 2 kN / m2 Trädgården, tillfälliga avstängningar etc.
  • 10 kN / m2 Lastkajer, personbilsparkering mm.
  • 10 kN / m2 Lagring av sand, gödsel, ensilage etc.
  • 20 kN / m2 Trafikutsatta murar.

Höjd: 400 -3000 mm.

Längd: normalt 2000 mm. (även kortare tillverkas).