Helgjuten slamavskiljare av lättballastbetong för BDT och KL-vatten

Mått: 1950 x 1950 x 1420 mm

Volym 2 m2

  • Snabb och enkel montering
  • Litet nedgrävningsdjup - endast 1280 mm under inkommande ledning.
  • Ingen risk för uppflytning.
  • Tålig konstruktion av säkra material.

Tanken kompletteras med fördelningsbrunn samt infiltrationsrör och fiberduk.

Genom att sammankoppla två tankar, en utan delning och en delad på mitten, erhålls dubbel volym.

Provad av SP
Typpgodkänd av SITAC
Kontrollerad av BBC