Plansilo typ Korrekt

Elementen är konstruerade för packning med maskiner på upp till 20 tons jämn belastning, d.v.s. 10 tons axeltryck.

Färdig höjd: 2400 eller 3000 mm.

Längd: 2500 mm / element.


Gödselmur typ L-stöd

Ett stabilt L-format element.

Höjd: 400 - 2000 mm

Längd: normalt 2000 mm (även kortare tillverkas)


Gödselmur med utstickande armering

Ett L-stöd med "halv fot" där resterande armering sticker ut för att senare gjutas in i bottenplattan. Elementet är framtaget för att minska vikten och därmed transportkostnaden.

Färdig höjd: 400 - 1800 mm

Längd: normalt 2000 mm (även kortare tillverkas)


Gödselmur typ Korrekt

Ett väggelement utan pågjuten fot. Vid montering lyfts elementen ner i betongklossar och armeringsbyglar dras genom elementets nederkant. Elementet gjuts sedan ner i bottenplattan.

Färdig höjd: 600 - 3000 mm

Längd: upp till 4000 mm

Gödselmur typ Korrekt här som grusfickor


Övriga produkter

Rännor - helgjutna eller i skivor.

Pumpbehållare.